Zasady użytkowania

wstęp
INFORMACJE

Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  jest zarejestrowana pod adresem:  ul. Krakowiaków 50, Warszawa, 02-255 , KRS nr: 0000035934. Korzystanie ze strony internetowej należącej do Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  wymaga akceptacji warunków określonych poniżej. Należy pamiętać, że korzystanie z tej strony oraz pobieranie z niej materiałów oraz informacji  jest jednoznaczne z akceptacją tych warunków, które stają się wiążące dla użytkownika. Ta strona jest wyłączną własnością Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  (Właściciel).

zasady użytkowania
OGRANICZENIA STOSOWANIA

Cała zawartość tej strony podlega ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna ze stron tej witryny internetowej ani żadna część strony internetowej nie może być kopiowana, reprodukowana, przenoszona, publikowana bądź rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.. Nie naruszając powyższego, użytkownik może przechowywać na swoim komputerze PC i/lub drukować zawartość strony wyłącznie do użytku osobistego. Znaki towarowe i logo umieszczone na stronie są własnością Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  oraz jej spółek zależnych i są chronione w zakresie wynikającym z ich rejestracji oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących własności przemysłowej. Znaki towarowe oraz logo nie mogą być użyte na jakiejkolwiek stronie internetowej innej niż Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  bez uprzedniej pisemnej zgody  właściciela praw.
Znaki towarowe oraz/i logo wyświetlane na tej stronie nie mogą być użyte jako adresy internetowe do innych stron internetowych należących do prywatnych osób trzecich i/lub innych podmiotów.

prywatność
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. gwarantuje, że informacje zawarte na stronie internetowej są prawdziwe i odpowiadające faktom w dacie każdorazowej aktualizacji strony oraz   Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.  dostarcza je w pełnej zgodności z zasadami etyki biznesowej i dobrej wiary. W żadnym wypadku Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z korzystania z tej strony. W wyniku problemów technicznych bądź innych problemów informacje zawarte na tej stronie mogą być niedokładne lub błędne, ale nie ograniczając się do błędów typograficznych wykonanych przy wprowadzaniu informacji. Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizacji lub wymiany informacji zawartych na tej stronie w każdym czasie, w razie potrzeby, bez obowiązku wcześniejszego zawiadomienia.

HIPERŁĄCZA

Jeżeli ta strona zawiera linki do stron internetowych należących do prywatnych osób trzecich i/lub innych podmiotów, Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach powiązanych. Użytkownicy, którzy odwiedzają strony internetowe powiązane z tą stroną linkiem dokonują tego na własną odpowiedzialność, w szczególności w zakresie jakiejkolwiek wynikającej stąd straty, uszkodzenia lub kosztów niezależnie od ich charakteru. Powiązanie z takimi stronami nie oznacza żadnej przynależności, przedstawicielstwa, bądź innego związku z Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. a właścicielem (-ami) podlinkowanej strony (-ami).