Zasady użytkowania

OGRANICZENIA STOSOWANIA

Cała zawartość tej strony podlega ochronie wynikającej z obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna ze stron tej witryny internetowej ani żadna część strony internetowej nie może być kopiowana, reprodukowana, przenoszona, publikowana bądź rozpowszechniana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody od Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o.. Nie naruszając powyższego, użytkownik może przechowywać na swoim komputerze PC i/lub drukować zawartość strony wyłącznie do użytku osobistego. Znaki towarowe i logo umieszczone na stronie są własnością Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. oraz jej spółek zależnych i są chronione w zakresie wynikającym z ich rejestracji oraz obowiązujących przepisów prawa dotyczących własności przemysłowej. Znaki towarowe oraz logo nie mogą być użyte na jakiejkolwiek stronie internetowej innej niż Perfetti Van Melle Polska Sp z o.o. bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw.
Znaki towarowe oraz/i logo wyświetlane na tej stronie nie mogą być użyte jako adresy internetowe do innych stron internetowych należących do prywatnych osób trzecich i/lub innych podmiotów.